De impact van typografie op een website

Typografie is een samenspel van lettertype, fonts, lettergrootte, kleur, marge, witruimte, regelafstand en spatiëring. Is hier bewust over nagedacht en zitten al deze factoren in evenwicht, dan krijg je een vlot leesbare website. Het niet bewust vormgeven op je website is dan ook een gemiste kans want dit bepaalt mede het gedrag van je bezoeker.

Typografie beïnvloedt de beleving op jouw website en de interpretatie van de boodschap die we op je website lezen.

Creativiteit versus leesbaarheid

Tegenwoordig wordt er een uitgebreid assortiment aan fonts of lettertypes aangeboden. Standaard lettertypes, speciale fonts die je kan kopen en downloaden, enz. Creatief zijn mag, maar onthoud dat op het web een eenvoudig leesbare tekst overtuigender is. Ons brein verwerkt informatie immers snel. Door gebruik te maken van een leesbaar eenvoudig lettertype staan we positiever tegenover de boodschap, verwerken we de informatie sneller, grondiger en onthouden we het langer. Gebruik dus een goed leesbaar lettertype wanneer je je doelgroep wilt bereiken. Creatief zijn met lettertype mag, maar dan vooral in titels of quotes.

Het effect van leesbaarheid op gedrag

Een leesbare tekst verkoopt, een onleesbare tekst haakt gemakkelijker af. De leesbaarheid is dus belangrijker dan de esthetiek. Pas op, de esthetische kwaliteit van de typografie laat je best niet achterwege. Een combinatie van leesbare en creatieve fonts hebben een positief effect op de scanbaarheid van een tekst. Zo komt de tekst persoonlijker over en maakt het de boodschap geloofwaardiger. Best of both worlds is dus de beste optie: een duidelijk leesbaar lettertype voor de standaard tekst afgewisseld met een creatieve font voor o.a. een quote. Zo breek je de tekst en zorg je voor een rustpunt.

Een quote waaraan vorm wordt gegeven creëert een visueel rustpunt in een doorlopende tekst en verhoogt de leesbaarheid.

Aanvullende factoren die de leesbaarheid bepalen

 1. Gebruik van witruimte
  Gebruik voldoende witruimte tussen alinea’s, titels en tekst, tussen foto’s en tekst… Hierdoor creëer je overzicht en kan de tekst gemakkelijker gescand worden.
 2. Houd het kort
  Beperk de alinea’s in lengte. Lange tekstblokken doen ons brein afhaken. Alinea’s van 5 zinnen volstaan voor een overzichtelijke webtekst die de boodschap overbrengt.
 3. Speel en varieer
  Vet, cursieve, groot, klein, in kleur of neutraal. Speel met je font om belangrijke informatie te benadrukken. We scannen online veel eerder een tekst dan dat we ze volledig lezen.
 4. Som op
  Gebruik opsommingen van zodra je kan. Het breekt een doorlopende tekst, maakt het scannen opnieuw gemakkelijker en zorgt voor overzicht