Het onmisbaar puzzelstukje in je communicatie

Ondertussen is iedereen er stilaan van overtuigd dat je als bedrijf voortdurend moet communiceren met je klanten om in de toekomst succesvol te blijven. Verandert je onderneming binnenkort van naam, komt de lancering van een nieuw product of dienst steeds dichterbij of ben je op zoek naar gerichte communicatie die je verschillende doelgroepen bereikt? Ontdek hier hoe je met een doordachte communicatiestrategie voor resultaten zorgt op korte én lange termijn. 

Communicatiestrategie in het communicatieplan

De communicatiestrategie, een onderdeel van het communicatieplan, is één van de belangrijkste tools om commerciële doelstellingen te bereiken. Na een grondige analyse van je onderneming, de communicatiecultuur, de verschillende doelgroepen en het formuleren van de doelstellingen volgt de vraag op welke manier en via welk kanaal je de doelgroep zal bereiken.  Dit wordt omschreven in je communicatiestrategie.

In een communicatiestrategie wordt omschreven welke boodschap je via welk communicatiemiddel wil communiceren, met welke doelroep en op welk moment.

Bas Verplancke | Digital Marketeer bij Say Hey

Hoe ziet een goed communicatieplan er uit?

Een doordacht communicatieplan wordt opgemaakt aan de hand van volgende 7 stappen:

  1. Audit en analyse onderneming
  2. Doelstellingen formuleren 
  3. Communicatiecultuur analyseren 
  4. Doelgroepanalyse 
  5. Boodschappen
  6. Plannen en organiseren 
  7. Bijsturen en evalueren

Ready, set, action!

Na een grondige analyse van je onderneming, doelstellingen, communicatiecultuur, doelgroep(en) en boodschappen kan je aan de slag met het uitrollen van je communicatiestructuur.  In een communicatiestructuur worden alle communicatieacties opgenomen die je bij de verschillende doelgroepen wenst uit te voeren. Bij iedere actie wordt nagedacht over de boodschap, het kanaal, de benodigdheden voor de uitvoering en de doelstellingen. 

Tijdlijn

Plaats alle communicatieacties in chronologische volgorde en creëer een overzichtelijke tijdlijn die je kan volgen tijdens de uitvoering van het communicatieplan. 

Communicatieverantwoordelijke

Bepaal per actie wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het bepalen van een communicatieverantwoordelijke is cruciaal bij het uitvoeren en opvolgen van alle communicatieacties.

Evalueren en bijsturen

Communicatie tijdens de uitvoering van het project is uiteraard niet statisch. In de loop van het project kunnen de doelstellingen, doelgroepen, boodschappen, planning, enz. wijzigen. Het is dan ook van belang dat het communicatieplan doorheen het project regelmatig wordt bijgestuurd waar nodig.