Succesvol een webapplicatie lanceren

Succesvol een webapplicatie lanceren, dat moet je strategisch uitrollen! Op een ochtend word je wakker en heb je plots de oplossing waar je al zo lang over nadacht, een efficiënte tool waar je op zoek naar was: de ontwikkeling van een online applicatie die aan jouw organisatie of bedrijf een boost kan geven. De eerste stap - het lumineuze idee - is gezet, maar hoe pak je dit aan om tot een succesvolle realisatie te komen? In dit blogbericht overlopen we de stappen, de valkuilen en de opportuniteiten.

Stap 1

Noteer je ideeën

Door je ideeën op papier te zetten, structureer je je gedachten. Een schets, een schema of opsomming van ideeën maakt een uitgebreide bespreking met anderen een pak eenvoudiger. Je komt er dan ook achter of je idee wel zo schitterend is dan je eerste dacht.

Enkele vragen die je jezelf tijdens dit proces moet stellen:

 • Welke zijn de functionaliteiten die je wenst?
 • Wat is de doelgroep (stakeholders)? Dit kunnen bijvoorbeeld je klanten zijn, je medewerkers, deelorganisaties, andere organisaties of een combinatie van deze groepen.
 • Wat is de meerwaarde voor jou / wat is de meerwaarde voor de stakeholders? Als het enkel meerwaarde heeft voor jou wordt het moeilijker om de stakeholders te overtuigen om de applicatie te gebruiken.
 • Zijn er nadelen voor jou / de stakeholders?

Stap 2

Zoek een geschikte partner

Web en IT-bedrijven zijn er genoeg, maar beschikken ze over de juiste mensen, de kennis, de ervaring en juiste werkwijze om jouw ideeën uit te werken? Wie kies je nu best als partner om een webapplicatie of andere online tools te bouwen? Natuurlijk is prijs een belangrijke factor, maar net zoals je bij de aankoop van een toestel niet enkel kijkt naar de prijs, maar ook naar kwaliteit, karakteristieken en functies, geldt dit ook bij de keuze van je IT-partner. Als het toestel de helft kost maar over de helft van de functionaliteiten beschikt, is het de helft teveel geweest.

Het belangrijkste is natuurlijk dat het project succesvol uitgerold en gebruikt wordt en op termijn een bron is van inkomsten of kostenbesparing. De prijs moet dus relatief aan de meerwaarde afgetoetst worden. De keuze van de geschikte partner is onontbeerlijk in het bereiken van dit succes!

Enkele vragen die je jezelf zeker moet stellen bij de keuze van je partner:

 • Begrijpt men wat je zoekt of wordt er letterlijk gemaakt wat jij vraagt?
 • Samenhangend met het vorige is het belangrijk dat men meedenkt om te komen tot de beste oplossing. Uiteraard ben jij heer en meester over het idee, maar je partner weet, of zou moeten weten, wat en hoe je dit in een applicatie verwerkt.
 • Kan men mee groeien met het idee? Denk niet te snel in het nu, maar ook naar de toekomst. Een partner voor een éénmalig project kan goed zijn in het begin en naar kostprijs toe, maar kan men ook garanties geven dat alles in de toekomst nog werkt? Kan men meegroeien mocht het project groot worden? Kan men ondersteuning geven waar nodig? 
 • Is men betrokken? Teveel zien IT bedrijven jouw project als een stukje omzet in de boekhouding terwijl dit voor jou een levenswerk kan zijn. Zoek een partner die meeleeft met je zaak en je idee en die applicaties maakt alsof ze voor zichzelf zijn.
 • Heeft men voldoende ervaring? Een goede partner werkt in stappen: gesprekken om het project te leren kennen, eigen interpretatie van het project terugkoppelen naar jou, eventueel iteratief voorgaande stappen herhalen, ppmaken van een UX-design (User experience) waarbij elk scherm grafisch ontworpen wordt en toegelicht, bijwerken van dit UX-design, eventuele toetsing bij de doelgroep(en) (zie stap 3), ontwikkeling, testing, voorstelling aan de doelgroep en uitrol
 • Kent men de regelgeving? Het is niet aan jou om de GDPR implicaties te weten, maar aan de partner die je kiest die je hierin moet begeleiden. De juiste partner verzwijgt en vergeet dit niet, maar maakt je op de juiste plaatsen attent waar je kan/moet rekening mee houden.

Stap 3

Toets eventueel je oplossing af met je doelgroep

Ben je niet zeker of het project aansluit bij de noden van de doelgroep, dan is het aangeraden om onderzoek te doen bij de doelgroep. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: vragenlijst, voorleggen van genoteerde ideeën of voorstelling UX-design (User experience) waarbij elk scherm grafisch ontworpen wordt en toegelicht.

Zorg ervoor dat je project aansluit bij de noden van je doelgroep. 

Stap 4

Effectieve ontwikkeling en testing

Afhankelijk van de grootte van het project wordt dit:

 • Voor kleinere applicaties in 1 à 2 sprints ontwikkeld
 • Voor grotere projecten in SCRUM ontwikkeld. Hierbij wordt telkens een meeting georganiseerd met welk stuk van de opdracht als volgende ontwikkeld zal worden tegen de volgende meeting. Elke meeting is dus een evaluatie wat in de vorige sprint gemaakt werd en bespreking van wat in de volgende sprint gemaakt zal worden en waaraan dit moet voldoen.

Constante bijsturing is in dit geval cruciaal zodat de oplossing naadloos aansluit bij de gezochte oplossing. Alvorens verder te gaan wordt dit door de partner getest, maar is het ook cruciaal dat je zelf ook alles test en uitprobeert!

Stap 5

Voorstelling aan de doelgroep

Deze stap kan cruciaal zijn in het ganse proces aangezien zelfs het beste systeem mislukt als de doelgroep het niet kent of de meerwaarde er niet van inziet. De juiste partner zal je hier zeker attent op maken en begeleidt je hierin op vlak van communicatie. Afhankelijk van de doelgroep kan dit op verschillende manieren: via nieuwsbrief, via drukwerk – folder of zelfs ganse handleiding , via informatiesessie(s), via sociale media,…

Een greep uit onze cases