Zorgen voor een sterk merk in de zorgsector

De zorgsector evolueert naar een vrije markt waar concullega’s zich meten met elkaar om zowel patiënten en bewoners als werknemers aan te trekken. De algemene ‘wij bieden zorg op maat’-aanpak voldoet niet meer. Hoe kan jij je kwaliteiten op een goede manier vertalen naar een strategisch marketingtraject?

Veranderende markt

In een vrije markt is het cruciaal jezelf te kunnen onderscheiden van de rest. Waarom zou een zorgbehoevende voor jouw instelling moeten kiezen, wat zijn je unique selling points, of USP’s? Je trekt niet zomaar vanzelf het juiste doelpubliek aan, je hebt een strategie nodig om je onderneming aantrekkelijk te maken en te houden.

Veranderende doelgroep

De consumenten van nu zijn de zorgcliënten van morgen, wat wil zeggen dat maatschappelijke trends zich doorzetten en mee de noden bepalen van de zorgbehoevenden om zich ook in de toekomst goed te voelen in ziekenhuizen, woonzorgcentra of revalidatieplaatsen. Denk aan de impact van digitalisering of het multicultureel karakter van de samenleving. Evoluties waar je als zorginstelling best op anticipeert.

Algemene communicatie zoals ‘kwalitatieve zorg’ en ‘flexibele werking’ is niet meer hedendaags te noemen. Ook zorginstellingen moeten uitblinken en effectief het verschil kunnen maken. Definieer je doelgroep en hun omgeving, je concurrenten en vooral ook je eigen onderneming. Zorg ook dat iedereen binnen je organisatie weet wat je troeven zijn en hoe je ermee kan uitpakken.

Start with a strategy

Klantgerichte instellingen presteren beter

Durf te investeren in marketing en communicatie, en zie het eerder als een noodzaak dan een luxe. Markt- en klantgerichte instellingen presteren op alle fronten beter dan zij die dit links laten liggen. Ze houden de instroom aan nieuwe cliënten en personeel voldoende hoog en hebben het gemakkelijker om te focussen op hun core business.

Een blik van buitenaf kan wonderen doen

Schakel hiervoor eventueel een externe partner in. Zorgmedewerkers en -managers kunnen zeker en vast de commerciële capaciteit bezitten om de pijnpunten en sterktes te identificeren, maar ze beschikken niet over dezelfde toolkit als getrainde experts om er effectief mee aan de slag te gaan. Een blik van buiten de organisatie zal een ander beeld geven van hoe de communicatie er nu uitziet en hoe ze kan verbeteren. Samen construeer je een optimaal strategisch marketingtraject waar je op korte en lange termijn de vruchten van zal plukken.

Samen bouwen aan een optimaal marketingtraject om er als bedrijf de vruchten van te kunnen plukken.

A solid plan

Plannen voor lange termijn en een dynamisch marketingtraject

De kracht van de constructie van een algemeen communicatieplan voor je (revalidatie)ziekenhuis of woonzorgcentrum zit in het feit dat je op die manier een breder kader creëert. Dat kader bevat de vooropgestelde doelen die je wil halen als organisatie en bevat ook de nodige tools om die doelen te realiseren.

Ieder personeelslid of werknemer van je onderneming krijgt met zo’n communicatieplan effectief te zien waar je als organisatie naartoe wilt groeien. Ze zijn op de hoogte van je missie en visie, en kunnen je kernwaarden mee uitstralen naar patiënten, bewoners en hun omgeving toe.

Where to start?

De basis bestaat uit drie stappen

  1. Maak een situatieanalyse: zo krijg je inzicht in de sterktes en zwaktes van je eigen organisatie, van de concurrentie en van je doelgroepen.
  2. Doe een strategiebepaling: formuleer duidelijke, heldere keuzes voor je merk die ook op langere termijn werken.
  3. Zorg voor tactische uitwerking: een plan met gerichte acties op verschillende media

One step ahead

Neem voorsprong op de concurrentie

De noodzaak aan een sterk en ontwikkeld imago neemt elke dag toe. Zorgorganisaties kampen vaker met personeelstekort en onderbezetting. De zoektocht naar vrijwilligers loopt eveneens stroever dan in het verleden. Zorginstellingen anticiperen hier nog steeds te weinig op, dus daar ligt zeker nog een opportuniteit. Met een sterk merk neem je een voorsprong die niet zomaar in te halen valt en een investering die je op langere termijn heel wat voordelen kan opleveren.

Trotse werknemers als ambassadeurs

Net zo belangrijk als je imago naar de buitenwereld toe, is ook je interne communicatiestrategie. Stel jezelf als zorginstelling systematisch de vraag ‘Waarom?’ Waarom willen mensen bij je werken? Waarom zouden ze bij jullie moeten werken? Een integraal marketingbeleid geeft best dus ook voldoende aandacht aan de interne klant, aan de werknemer. Trotse werknemers zijn namelijk de beste ambassadeurs van je bedrijf, onderneming of organisatie.

Overtuigd van de kracht van kwalitatieve communicatie?

Een klant- en patiëntgerichte website vormt een belangrijk element in je communicatie. Deze kwalitatieve websites zijn een gevolg van strategische plannen en gerichte rebranding trajecten, aangevuld met structurele en inhoudelijke trajecten. Bekijk alvast enkele van onze realisaties in de zorgsector.