Ziekenhuizen hebben nood aan een patiëntgerichte website

De website vormt vandaag een cruciale pijler in de communicatie van ziekenhuizen. Niet enkel moet de info transparant en relevant zijn, heel wat zaken moeten ook snel en gemakkelijk gevonden worden. In de eerste plaats gericht naar de patiënten, maar ook naar de bezoekers en werkzoekenden.

VIP2 gecreëerd door Vlaams Patiëntenplatform

Om de kenmerken van een uitstekende website te optimaliseren creëerde het Vlaams Patiëntenplatform, een onafhankelijke vzw, een tool om patiëntgerichtheid te monitoren en registreren: het Vlaams Indicatorenproject, VIP2 . Het initiatief richt zich naar bevordering van de kwaliteit van de zorg, verbetering van de transparantie, en wordt geleid door de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid.

Score aan de hand van verschillende criteria

Aan de hand van 49 items, verdeeld over 8 categorieën, wordt de website volledig gescreend en een score op 100 toegekend. Enerzijds geldt dat als een algemene beoordeling maar anderzijds ook als een leidraad voor ziekenhuizen om aan de slag te gaan met als doel een patiëntgericht website:

  1. Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
  2. Praktische informatie
  3. Info over de visie en het beleid van het ziekenhuis
  4. Info over het zorgaanbod
  5. Info over de kostprijs van zorg
  6. Info over privacy en patiëntrechten
  7. Patiëntenvoorlichting en -ervaringen
  8. Interactiemogelijkheden van de website

Een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website die scoort

Het VIP2-project bevat eerst en vooral enkele technische zaken waaraan ziekenhuiswebsites zouden moeten voldoen. Leesbaarheid, mobielvriendelijkheid, snelheid van laden, een uitgewerkte zoekfunctie die het opzoeken van informatie gemakkelijk maakt en tevens inspeelt op mogelijke schrijffouten, enzovoort. 

Met een score van 90,8% behaalde KEI het hoogste cijfer van alle deelnemende ziekenhuizen. Daar zijn we heel trots op.

Céline Bernard, beleidscoördinator kwaliteit en patiëntveiligheid KEI

Transparante en duidelijke informatie

Daarnaast is het uiterst belangrijk dat de website alle nodige informatie communiceert aan de verschillende doelgroepen. Wat is het visie en beleid van het ziekenhuis? Is er voldoende informatie aanwezig over het zorgaanbod en de kostprijs? Zijn de belangrijkste documenten en formulieren aanwezig? Werd er voldoende aandacht besteed aan privacy en patiëntrechten? De website dient dus een antwoord te bieden op deze en zoveel andere vragen.

Een boost voor elk Vlaams ziekenhuis

Deze screening zorgt jaarlijks voor een enorme boost van de patiëntgerichtheid van de Vlaamse ziekenhuiswebsites. Patiënten en hun vrienden, familie of omgeving vinden niet enkel gemakkelijk de info terug. De uitleg die op de site staat is ook compleet.

Altijd spannend om de scores van VIP² te ontvangen van onze klanten. We zijn heel trots om als communicatiepartner deel te mogen uitmaken van deze trajecten.

Marleen Vandamme, Say Hey Marketing

Hogere score behalen voor deze meting?

Het team van Say Hey werkte reeds samen met verschillende ziekenhuizen en centra voor een patiëntgerichte website. We denken graag mee en begeleiden elke klant naar een website die scoort.